Konserwacja Boisk trawiastych

Naturalnych:

 • Badanie gleby (skład NPK i PH ) 
 • Wertykulacja i skaryfikacja 
 • Aeracja płyty boiska
 • Zabiegi piaskowania 
 • Oprysk 
 • Nawożenie mineralne i dolistne 
 • Dosiew wgłębny i powierzchniowy 

Trawy sztucznej:

 • Przegląd stanu technicznego 
 • Kontrola połączeń trawy syntetycznej
 • Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
 • Spulchnienie i rozluźnienie granulatu 
 • Podniesienie włókna trawy 
 • Uzupełnienie brakującego granulatu